Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała nr I/9/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwała Nr I/8/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Związku - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych oraz nadania jej statutu Uchwała nr I/7/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała nr I/6/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała nr I/5/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała nr I/4/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała nr I/3/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała nr I/2/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała nr I/1/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej