Wyszukiwarka:

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie naprawy kotła parowozu Px48-1756 łącznie z rewizją wewnętrzną kotła.
Środa Wielkopolska, dnia 19 października  2015 r.
Zamawiający:
Powiat Średzki
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska
 
OP.272.7.2015
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie naprawy kotła parowozu Px48-1756 łącznie z rewizją wewnętrzną kotła.
 
 
Zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej zawiadamiam, że w postępowaniu na wykonanie naprawy kotła parowozu Px48-1756 łącznie z rewizją wewnętrzna kotła została wybrana oferta złożona przez:
 
PPHU - J.W. s.c.
H. Januszewski, J. Wicher
Środki Transportu Kolejowego i Drogowego
ul. Wolności 1B
44-120 Pyskowice
w cenie: 151.290,00 zł
 
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta PPHU - J.W. s.c.  H. Januszewski, J. Wicher z Pyskowic jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
 
 
Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Procedury udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 6/2014 Starosty Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r.  poz. 121).
 
WICESTAROSTA
/-/ Piotr Kasprzak

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (19/10/2015 12:39:24)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (19/10/2015 12:43:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (19/10/2015 13:54:50)
Lista wiadomości