Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
OP.2630.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2018 r. - dotyczy ogłoszenia z dnia 10.11.2017 r. FB.3052.1.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO - dot. ogłoszenia z dnia 17.08.2017 r. OP.2600.20.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dot. ogłoszenia z dnia 17.05.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w okresie do 31 grudnia 2016 r. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie naprawy kotła parowozu Px48-1756 łącznie z rewizją wewnętrzną kotła. - dot. zapytania opublikowanego 25.09.2015r. Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie naprawy kotła parowozu Px48-1756 - dot. zapytania opublikowanego 08.09.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 roku - zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 euro ogłoszone 23.04.2015r.