Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Wyniki przetargów

Wyniki przetargów

Lista wiadomości
ID.272.2.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2020 roku. OP.272.8.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin- Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów-granica powiatu - etap I odcinek Chwalęcin - Szypłów". OP.272.5.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej". OP.272.4.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne". OP.272.3.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej". OP.272.2.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej” OP.272.30.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2019 roku. OP.272.25.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej" - dot. modernizacji pom. nr 105 znajdującego się na parterze budynku. OP.272.18.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej" - dot. modernizacji pom. nr 106 znajdującego się na parterze budynku. OP.272.16.2018 -Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Zakup jednostek zewnętrznych układów klimatyzacyjnych VRF w formie leasingu operacyjnego". OP.272.11.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego OP.272.13.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń klimatyzacyjnych w formie leasingu operacyjnego" OP.272.12.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Zakup centrali wentylacyjnej i agregatu chłodniczego wraz z modułami sterującymi w formie leasingu finansowego". OP.272.9.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku" LO.3201.1.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej wraz z robotami towarzyszącymi" OP. 272.7.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn.„Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej" OP.272.5.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne" OP.272.4.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania pn. „Zarządzanie Stadionem lekkoatletycznym im. Miłosza Józefa Szczepańskiego znajdującym się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce nr 750/23". OP. 272.3.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - II etap" OP. 272.2.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej" OP. 272.6.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania - pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn – Środa Wielkopolska – I etap – m. Zielniki” OP. 272.5.2017- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn.„Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej" dot. przetargu ogłoszonego 14 września 2017 r. OP.272.4.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Położenie warstwy asfaltowej na drogach powiatowych" - zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5 - dot. przetargu ogłoszonego 9 maja 2017 r. (warstwa ścieralna SMA11). OP.272.3.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Położenie warstwy asfaltowej na drogach powiatowych" - zadanie nr 1, 3 ,4 - dot. przetargu ogłoszonego 5 maja 2017 r. (warstwa wyrównawcza AC11W) OP.272.3.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Położenie warstwy asfaltowej na drodze powiatowej nr 3667P Środa Wielkopolska - Miłosław, na odcinku Środa Wielkopolska - Olszewo" - zadanie nr 2 - dot. przetargu ogłoszonego 5 maja 2017 r. OP.272.2.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl" - dot. przetargu ogłoszonego 10 marca 2017 r. OP.272.1.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek – Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne – Miąskowo” - dot. przetargu ogłoszonego 23 lutego 2017 r. OP. 2630.9.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2017 roku GP.6640.6.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. Przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych - dot. przetargu ogłoszonego 21 lipca 2016 r. OP.272.2.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Dostawa wyposażenia technicznego boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej" - dot. przetargu ogłoszonego 27 maja 2016 r. OP.272.1.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej" dot. przetargu ogłoszonego 31 marca 2016 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną." Zamawiający: Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Ocieplenie i remont stropodachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej" - dot. przetargu ogłoszonego 7 lipca 2015 r. Zamawiający: Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. Informacja o unieważnieniu postępowania - dot. postępowania o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 11.250.000 złotych na refinansowanie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych ogłoszonego 5 maja 2015r. OP.272.5.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego - dot. przetargu ogłoszonego 02.06.2015r. OP.272.3.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" - dot. przetargu ogłoszonego 13 maja 2015 r. OP. 272.2.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze" - dot. przetargu ogłoszonego 13.05.2015 r. Informacja o unieważnieniu postępowania - dot. postępowania o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 11.250.000 złotych na refinansowanie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych ogłoszonego 20 lutego 2015r. OP.272.1.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji dla obrębów: Dębno, Klęka, Radliniec, Wolica Pusta oraz dla obrębów: Aleksandrów, Chwalęcin, Kolniczki, Kruczyn, Kruczynek, Michałów, Szypłów położonych w gminie Nowe Miasto nad Wartą - dot. przetargu ogłoszonego 11.03.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowyw postępowaniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.424.981 zł - dot. przetargu ogłoszonego 21 lipca 2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2014 roku - dot. przetargu ogłoszonego 11.04.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Rusibórz, Rusiborek, Sabaszczewo położonych w gminie Dominowo oraz dla obrębów: Boguszyn, Boguszynek, Chocicza, Chromiec, położonych w gminie Nowe Miasto nad Wartą - dot. przetargu ogłoszonego 09.04.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę wyposażenia dla oddziałów szpitalnych Szpitala Średzkiego Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. - dot. przetargu ogłoszonego 19.02.2014 r. Zamawiający: Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. OP.272.6.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. - dot. przetargu ogłoszonego 05.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na roboty budowlane polegające na wykonaniu węzła cieplnego oraz przebudowie kotłowni gazowej i węzła przygotowania CWU dla kompleksu budynków szpitalnych w Środzie Wlkp. Zamawiający: Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. OP.272.5.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego - dot. przetargu ogłoszonego 06.06.2013 r. OP.272.4.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku”. OP.272.1.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania wektorowej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Chwałkowo, Kijewo, Marianowo Brodowskie, Nadziejewo, Pętkowo, Słupia Wielka, Włostowo położonych w gminie Środa Wielkopolska, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „2000", w systemie GEO-INFO 6 - dot. przetargu ogłoszonego 04.02.2013 r. OP.272.2.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - dot. przetargu ogłoszonego 12.02.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego, pn. „Rozbudowa szpitala powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą techniczną" - dot. przetargu ogłoszonego 03.01.2013 r. przez Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. OP.272.2.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną" - dot. przetargu ogłoszonego 7 listopada 2012 r. OP.272.9.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. - dot. przetargu ogłoszonego 23 listopada 2012 r. OP.272.8.2012. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 914.782,00 zł. - dot. przetargu ogłoszonego 5 października 2012 r. OP.272.7.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności podziałów nieruchomości - dot. przetargu ogłoszonego 17 lipca 2012 r. OP.272.5.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku" - dot. przetargu ogłoszonego 12 czerwca 2012 r. OP.272.4.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania wektorowej mapy ewidencyjnej - dot. przetargu ogłoszonego 7 maja 2012 r. OP.272.1.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Środa Wlkp., powiat średzki, województwo wielkopolskie, obejmującej 2 arkusze mapy ewidencyjnej o numerach: 18 i 19 - dot. przetargu ogłoszonego 15 lutego 2012 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania o nazwie: „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" - dot. postępowania ogłoszonego 12.07.2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" - dot. przetargu ogłoszonego 1 lipca 2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na złożeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Środa Wlkp., powiat średzki, województwo wielkopolskie, obejmującej 3 arkusze mapy ewidencyjnej o numerach: 15, 16 i 17. - dot. przetargu ogłoszonego 29 czerwca 2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego - dot. przetargu ogłoszonego 24 maja 2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku" - dot. przetargu ogłoszonego 05.05.2011r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." - dot. przetargu ogłoszonego 07.04.2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.314.150 zł. - dot. przetargu ogłoszonego 18.02.2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o podpisaniu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010. - dot. przetargu ogłoszonego 29 czerwca 2010 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. - dot. przetargu ogłoszonego 18 maja 2010 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na przebudowę z rozbudową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. - dot. przetargu ogłoszonego 11 lutego 2010 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.031.432 zł - dot. przetragu ogłoszonego 26 stycznia 2010 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. - dot. przetargu ogłoszonego w dniu 24 listopada 2009 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Środa Wlkp., powiat średzki ... (dot. przetargu ogłoszonego w dniu 9 września 2009 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na realizację inwestycji pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów wraz z drogą dojazdową na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp." (dot. przetargu ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2009 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. (dot. przetargu ogłoszonego 26 maja 2009 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu (dot. przetargu ogłoszonego 09.03.2009 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do kwoty 2.240.596,23 zł (dot. przetargu ogłoszonego w dniu 26 lutego 2009 r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację inwestycji pn. „Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2008 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.142.189,00 zł (ogłoszenie o przetargu z dn. 10.04.2008 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do kwoty 1.156.614,00 zł (ogłoszenie o przetargu z dn. 08.11.2007r.). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. przy ul. Daszyńskiego 5 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Środa Wlkp., powiat średzki, województwo wielkopolskie. - dot. ogłoszenia o przetargu opublikowanego 14.05.2007 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego (ogłoszenie o przetargu z dnia 20.04.2007 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego w wysokości do kwoty 2.389.839,00 zł (ogłoszenie o przetargu z dn. 10.04.2007 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na zakup paliwa do pojazdów Stowarzyszenia Pomocy "SOS" Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp. w okresie od 20.05.2007 r. do 31.12.2007. (ogłoszenie o przetargu z dnia 24.04.2007 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. (ogłoszenie o przetargu z dn. 03.04.2007r.) Zawiadomienie o wyborze oferty i o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typy BUS - dot. postępowania prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy "SOS" w Środzie Wlkp. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Ogłoszenie o wyborze oferty na remont pomieszczeń w obiekcie byłej Szkoły Podstawowej w Chromcu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowyw postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Ogłoszenie o wyborze oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - dot. ogłoszenia o przetargu z dnia 13.07.2006 r. Ogłoszenie o wyborze oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - dot. ogłoszenia o przetargu z dnia 13.06.2006 r.