Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Lista wiadomości
ID.272.2.2019 - Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. " Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2020 roku" - termin składania ofert - do 5 grudnia 2019 r. do godz. 9.30. GN.6840.1.5.2019 - Ogłoszenie Zarządu Powiatu Średzkiego o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9. ID.272.1.2019 - Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego” - termin składania ofert - do 16 grudnia 2019 r. do godz. 9.00. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony niezabudowanej części nieruchomości (gruntu) o powierzchni 20 m2 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1D/00014922/2, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345. OP.272.8.2019 - Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin - Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu – etap I odcinek Chwalęcin – Szypłów” - termin składania ofert - do 23 września 2019 r. do godz. 9.30. OP.272.5.2019 - Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej - termin składania ofert - do 16.07.2019 r. do godz. 8.30. OP.272.4.2019-Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne - termin składania ofert - do 17 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 OP.272.3.2019-Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej - termin składania ofert - do 14.06.2019 r. do godz. 8.30. Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 46 m2 i 44 m2, położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących część działki nr 3919 o powierzchni 2,2255 ha, będącej własnością Powiatu Średzkiego. Zarząd Powiatu Średzkiego w imieniu Powiatu Średzkiego i Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości (gruntu) o powierzchni 20 m2 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345. OP.272.2.2019 - Przetarg nieograniczony na realizację zadana pn. Przebudowa DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej - termin składania ofert do 15 marca 2019 r. do godz. 9.00. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości (gruntu) położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108. OP.272.30.2018 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2019 r. UWAGA - nowy termin składania ofert - do 12 grudnia 2018 r. do godz. 9.30. ogłoszenie o rokowaniach po drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kijewie które odbędą się w dniu 20 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, I piętro (sekretariat Burmistrza) odpowiednio: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 976/14 o powierzchni 0,2211 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00033265/7 OP.272.25.2018 - Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. - termin składania ofert - do 5 października 2018 r do godz. 9.00. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: nr 3931. Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5. OP.272.18.2018 - Przetarg nieograniczony- Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej - termin składania ofert - do 10 lipca 2018 r. do godz. 9.00. OP.272.16.2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę pod nazwą: Zakup jednostek zewnętrznych układów klimatyzacyjnych w formie leasingu operacyjnego Termin składania ofert - do 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.