Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Lista wiadomości
Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr IV/26/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033 Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2018 roku Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 roku Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Uchwała NR II/10/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uchwała NR II/8/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr II/7/2018Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego. Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr I/5/ 2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego Uchwała Nr I/2/ 2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego Uchwała Nr I /1/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.