Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok V kadencja

Lista wiadomości
Uchwała nr LXVII/565/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr LXVII/564/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033 Uchwała Nr LXVII/563/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej". Uchwała Nr LXVII/562/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo Uchwała Nr LXVII/561/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego Uchwała Nr LXVII/560/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r." Uchwała Nr LXVII/ 559 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych. Uchwała Nr LXVI/558/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Środa Wielkopolska. Uchwała Nr LXVI/557/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia zadania spółce działającej pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr LXVI/556/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych jako działki nr: 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 3831/3, 3838, 3833, 3837, 3834, 3835, 3896, 3931, 3925, 3919 oraz 3926. Uchwała Nr LXVI/555/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu średzkiego Uchwała Nr LXVI/554/ 2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego Uchwała nr LXVI/553/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr LXVI/552/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LXVI/551/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019. Uchwała Nr LXVI/550/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym. Uchwała Nr LXVI/549/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. Uchwała Nr LXVI/548/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku Uchwała Nr LXVI / 547 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup bramy garażowej dla jednostki OSP Witowo. Uchwała Nr LXV/546/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych Uchwała Nr LXV /545/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Krzykosy Uchwała nr LXV/544/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr LXV/543/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LXV/ 542 /2018Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska Uchwała Nr LXV/ 541/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067. Uchwała Nr LXV/ 541/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067. Uchwała Nr LXV/540/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała Nr LXV/539/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Uchwała Nr LXV/538/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LXV/537/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie pomocy finansowej na zadania bieżące dotyczące sportu. Uchwała Nr LXV/536/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach. Uchwała Nr LXIV/535/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 06 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP Mączniki. Uchwała Nr LXIV/534/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej". Uchwała Nr LXIV/533/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych w Gminie Środa Wielkopolska. Uchwała Nr LXIV/532/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LXIV/531/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim. Uchwała Nr LXIV LXIV/530/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Pięczkowo. Uchwała nr LXIV/529/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr LXIV/528/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LXIV/527/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki „Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wielkopolska, określenia zasad wnoszenia wkładów oraz objęcia udziałów w ww. spółce i wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego. Uchwała Nr LXIV/526/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr LXIV/525/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania własnego Powiatu Średzkiego z zakresu ochrony zdrowia. Uchwała Nr LXIV/524/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy scenie letniej w Sulęcinku. Uchwała Nr LXIV/523/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo Uchwała Nr LXIV/522/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Uchwała Nr LXIV/ 521/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018. Uchwała Nr LXIV/520/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Sulęcin. Uchwała Nr LXIII/519/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr LXIII/518/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr LXIII /517/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała nr LXIII/516/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr LXIII/ 515 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego Uchwała Nr LXII/514/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska. Uchwała Nr LXII/ 513/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Uchwała nr LXII/512/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr LXII/511/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LXI/510/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego. Uchwała Nr LXI/509/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Uchwała Nr LXI/508/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska. Uchwała Nr LXI/507/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska. Uchwała nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr LXI/505/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LXI/504/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 15,83 m², znajdującego się w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącym własność Powiatu Średzkiego, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LXI/503/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LXI/502/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym Uchwała Nr LXI/501/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LXI/500/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na zakup sprzętu dla OSP Boguszyn. Uchwała Nr LXI/ 499 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na zakup sprzętu dla OSP Koszuty. Uchwała Nr LX/498/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 26,22 m², stanowiącego odrębną własność Powiatu Średzkiego, położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LX/497/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3722P - ul. Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LX/496/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie drogi dojazdowej w rejonie ul. Brodowskiej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LX/495/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr LX/493/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LX/ 492 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr LX/ 491 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Uchwała Nr LX/ 490 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr LX/489/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwała Nr LX/488/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Uchwała Nr LIX/487/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę placu zabaw. Uchwała Nr LIX/486/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LIX/485/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LIX/484/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego. Uchwała nr LIX/483/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr LIX/482/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LIX/481/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na budowie oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2410P. Uchwała Nr LIX/480/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska. Uchwała Nr LIX/478/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu średzkiego, odcinka od końca drogi dojazdowej drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów średzkiego i jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11). Uchwała Nr LIX/477/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo. Uchwała Nr LIX/476/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LVIII/475/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Uchwała nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała nr LVIII/473/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LVIII/ 472 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Uchwała Nr LVIII/471/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020". Uchwała Nr LVIII/ 470 /2018Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018. Uchwała Nr LVIII/469/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LVIII/ 468 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km na terenie gminy Krzykosy". Uchwała Nr LVIII/467/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LVIII/466/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach Uchwała Nr LVIII/465/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem. Uchwała Nr LVII/464/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,2 km na terenie gminy Środa Wielkopolska". Uchwała Nr LVII/463/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km na terenie gminy Krzykosy". Uchwała Nr LVII/462/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup odkurzacza komunalnego. Uchwała Nr LVII/461/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr LVII/460/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Uchwała Nr LVII/459/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała nr LVII/457/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LVII/456/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych. Uchwała Nr LVII /455/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Zaniemyśl. Uchwała Nr LVII/454/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr LVII/453/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Witowo. Uchwała Nr LVII /452/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Uchwała Nr LVII/451/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwala Nr LVII/450/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr LVI/449/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja Rowu Topolskiego od km 0+000 do km 4+290 Jarosławiec - Środa Wielkopolska" Uchwała Nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała nr LVI/447/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr LVI/446/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT w drodze bezprzetargowej na czas określony do 31.12.2028 roku Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LVI/445/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LVI/444/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Mączniki i OSP Środa Wielkopolska Uchwała Nr LVI/ 443 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w charakterze członka zwyczajnego. Uchwała Nr LVI/ 442 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr LVI/ 41/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim. Uchwała Nr LVI/ 440 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych. Uchwała Nr LVI/439/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski od ujścia Kanału Miłosławskiego do rzeki Moskawa na długości 6,0 km". Uchwała Nr LVI/438/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIV/400/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Uchwała Nr LVI/ 437 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresie administracji rządowej. Uchwała Nr LVI/436 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.