Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała nr LV/428/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r.,
Uchwała nr LV/428/2017
Rady Powiatu Średzkiego
                        z dnia 20 grudnia 2017 roku                       

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2033.              

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 226,  229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/196/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013-2025, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/211/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku, uchwałą nr XXXIX/224/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku, uchwałą nr XLI/230/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku, uchwałą nr XLII/240/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku, uchwałą nr XLIII/249/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku, uchwałą nr XLV/259/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku, uchwałą nr XLVII/277/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku, uchwałą nr LI/292/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, uchwałą nr LIV/299/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku, uchwałą nr LV/311/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku, uchwałą nr IV/15/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku, uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 roku, uchwałą nr VI/29/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą nr VII/34/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku, uchwałą nr IX/47/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, uchwałą nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, uchwałą nr XV/75/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku, uchwałą nr XVI/88/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku, uchwałą nr VII/95/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 roku, uchwałą nr XVIII/104/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 roku, uchwałą nr XIX/109/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku, uchwałą nr XXI/130/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 roku, uchwałą nr XII/144/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXIII/152/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr XXV/168/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2016 roku, uchwałą nr XXVI/184/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 roku, uchwałą nr XVIII/189/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lipca 2016 roku, uchwałą nr XXIX/201/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, uchwałą nr XXX/209/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 roku, uchwałą nr XXXI/221/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 roku, uchwałą nr XXXIII/230/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 roku, uchwałą nr XXXIV/233/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2016 roku, uchwałą nr XXXVI/243/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 roku, uchwałą nr XXXVII/246/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2016 roku, uchwałą nr XXXVIII/248/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, uchwałą nr XL/273/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XLI/277/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 roku, uchwałą nr XLIV/302/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 roku, uchwałą nr XLV/312/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr XLVI/323/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą nr XLVII/329/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 roku, uchwałą XLVIII/342/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku, uchwałą nr XLIX/344/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 roku, uchwałą nr L/347/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 roku, uchwałą LI/357/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku, uchwałą LIII/364/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września, uchwałą LIII/385/2017 Rady powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 roku, uchwałą nr LIV/397/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:      

1.   w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2.   w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.         

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik

               Załączniki do uchwały:
                                              - załącznik nr 1 - do pobrania (plik pdf)
                                              - załącznik nr 2 - do pobrania (plik pdf)
                                              - objaśnienia do WPF - do pobrania (plik pdf)


      
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (27/12/2017 15:18:51)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (27/12/2017 15:19:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (27/12/2017 15:18:51)
Lista wiadomości