Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr LV/415/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała Nr LV/415/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. Postanawia udzielić z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.   
           
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 1.950,- zł.   
           
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Dominowo.              

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.    
           
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik

                                   
Uzasadnienie 
do Uchwały LV/ 415 /2017
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 20 grudnia 2017 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.

            Pomoc finansowa, o której mowa w uchwale, dotyczy przekazania środków pieniężnych na przeprowadzenie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz o ochronie przeciwpożarowej dopuszczają możliwość udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, po określeniu jej przez organ stanowiący j.s.t. odrębną uchwałą.            
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (22/12/2017 10:47:54)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (22/12/2017 10:47:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (30/03/2018 10:04:47)
Lista wiadomości