Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr LIV/396/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r.
 
Uchwała  Nr LIV/396/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 listopada 2017 roku    

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 7,38 m² znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.              

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 13 ust. 1, art. 25b w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala,  co następuje:                

§ 1. Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i oddanie w najem na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego najemcy pomieszczenia o powierzchni 7,38 m² znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej, będącego w dyspozycji Powiatu Średzkiego.              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik


Uzasadnienie
do uchwały Nr LIV/396/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 listopada 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 7,38 m² znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.

            Pomieszczenie o pow. 7,38 m² znajdujące się na pierwszym piętrze w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej będące w dyspozycji Powiatu Średzkiego oddano w najem w trybie przetargowym na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r. z przeznaczeniem na prowadzenie tam działalności biurowo-usługowej. Następnie najemca pomieszczenia zgłosił zainteresowanie  dalszym wynajmem.            
            Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów najmu na czas nieokreślony wymaga zgody Rady Powiatu oraz następuje w drodze przetargu. Rada Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
            Mając na uwadze powyższe oraz okoliczność, iż obecny najemca poczynił nakłady na przedmiotowe pomieszczenie, a także biorąc pod uwagę wysoką stawkę czynszu najmu jaka została zaoferowana w przetargu przez dotychczasowego najemcę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.   

     
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (24/11/2017 12:38:50)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (24/11/2017 12:40:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (24/11/2017 12:38:50)
Lista wiadomości