Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr LIII/387/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała Nr LIII/387/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 października 2017 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.              

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870- ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:             

§ 1. W uchwale nr XLV/307/2017 Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej,  § 2 otrzymuje brzmienie:   " § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok w wysokości 15.300,- zł.".              

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.                

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                                        

Uzasadnienie
do Uchwały LIII/387/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 października 2017 roku   

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.              

W związku z nawałnicą jaka miała miejsce na terenie Powiatu Średzkiego w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. i udziałem jednostek ochotniczej straży pożarnej w zwalczaniu jej skutków, znaczne uległa ilość godzin służby strażaków co skutkuje wzrostem wysokości planowanego ekwiwalentu pieniężnego za udział w tych akcjach. Zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (27/10/2017 13:00:09)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (27/10/2017 13:00:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (27/10/2017 13:00:09)
Lista wiadomości