Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr LI/355/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 
Uchwała Nr LI/355/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie nadania nazwy stadionowi lekkoatletycznemu znajdującemu się przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
             

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                

§ 1.
Stadionowi lekkoatletycznemu znajdującemu się przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej na działkach ewidencyjnych nr: 750/22 i 750/23 nadaje się nazwę „Stadion lekkoatletyczny im. Miłosza Józefa Szczepańskiego".               

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.                

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2017 roku. 


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                                UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LI/355/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku  

w sprawie nadania nazwy stadionowi lekkoatletycznemu znajdującemu się przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.


Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym, które powinien realizować powiat to kultura fizyczna oraz utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Stadion lekkoatletyczny znajdujący się na działkach ewidencyjnych: 750/22 i 750/23 położony jest na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.                
W dniu 7 sierpnia 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wpłynął wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORKAN" przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. z prośbą o nadanie nowemu stadionowi lekkoatletycznemu imienia Miłosza Józefa Szczepańskiego. Wniosek ten został uzasadniony następująco: „Miłosz Józef Szczepański był zasłużonym trenerem lekkoatletyki. Urodził się 17.05.1935 r. w Wągrowcu. Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Poznaniu w 1955 roku. Na tej samej Uczelni jako pierwszy w powiecie w 1964 roku otrzymał tytuł magistra wychowania fizycznego. W zespole Szkół Rolniczych rozpoczął pracę w 1957 roku. W latach 60 i 70 wychował wielu medalistów Mistrzostw Polski. W 1970 pierwszy medal Mistrzostw Polski Seniorów w historii Środy zdobyła Jego wychowanka, Maria Piczuła. Był inicjatorem budowy stadionu przy Zespole Szkół Rolniczych oddanego do użytku w 1965 roku. Wybudowano go w większości sposobem gospodarczym z dużym zaangażowaniem uczniów jak i samego Miłosza Józefa Szczepańskiego. To na tym stadionie wychował dziesiątki liczących się w kraju zawodników. Obecny stadion lekkoatletyczny to kontynuacja tamtego obiektu. Miłosz Szczepański był ponadto instruktorem piłki koszykowej i piłki siatkowej dziewcząt. Po przejściu na emeryturę w latach 1985-1991 prowadził sekcję tenisa stołowego, a wychowankowie zdobywali medale na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS." W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione . 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/09/2017 10:17:25)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (04/09/2017 10:17:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/09/2017 10:17:25)
Lista wiadomości