Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XLVIII/338/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XLVIII/338/2017

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. 

a podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) oraz pkt 6 rozdziału III Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 198, poz. 4530), zmienionej Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 4770), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji:
 1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Śnieciskach - na kompleksowy remont zabytkowej dzwonnicy w kwocie 15.000,00 zł,
 1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu - na pełną konserwację i restaurację obrazu olejnego na płótnie Św. Alojzego Gonzagi i feretonu - przedstawienie NMP / Św. Wawrzyńca w kwocie 10.000,00 zł
 1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Winnej Górze - na pełną konserwację i restaurację rzeźby św. Michała wg programu prac autorstwa mgr Jagody Mugaj w kwocie 3.000,00 zł,
 1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym - na konserwacje i restaurację polichromii projektu A. Procajłowicza na stropie pod nawą główną w kwocie 26.000,00 zł,
 1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym - na konserwację i restaurację metalowych rozet przy żyrandolach oraz usunięcie niedziałającej instalacji elektrycznej na stropie nad nawą główną w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym w kwocie 60.500,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa KusikUzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/ 338 /2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.

Zgodnie z uchwałą Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego, zmienionej uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia
23 lipca 2015 r., organem uprawnionym do udzielania dotacji jest Rada Powiatu Średzkiego. Wnioskodawcy wymienieni poniżej, złożyli wnioski o udzielenie dotacji na rok 2017 w terminach zgodnych z uchwałą Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku:
 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Śnieciskach,
 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu,
 3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Winnej Górze,
 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
Jednocześnie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym złożyła drugi wniosek w dniu 17.05.2017 r. Wniosek z dnia 17.05.2017 r. uznaje się za uzasadniony, a niezachowanie terminu zgodnie z pkt 3 rozdziału I Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego , zmienionej Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r. z uwagi iż oba wnioski stanowią integralną całość prac w kościele uznaje się również za uzasadnione. Każdy z wniosków otrzymał pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co dodatkowo potwierdza słuszność przekazywanych dotacji. W dniu 21 czerwca 2017 r. wnioski uzyskały również pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego. Mając na uwadze powyższe przesłanki oraz fakt iż, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jednym z zadań publicznych, które powinien realizować powiat jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (30/06/2017 20:23:05)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (30/06/2017 20:23:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (30/06/2017 20:23:05)
Lista wiadomości