Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XLVI/325/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r.
 
Uchwała Nr XLVI/325/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 maja 2017 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.              


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 i 3 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego Uchwałą Nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego (t. j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 1871) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr II/10/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego dokonuje się następującej zmiany:
  • ze składu osobowego Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej odwołuje się p. Błażeja Szuflaka,
  • do składu osobowego Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej powołuje się p. Pawła Szymczaka

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.    

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                                          


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/325/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 maja 2017 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
               

Na sesji nadzwyczajnej 8 marca 2017 r. radny, p. Błażej Szuflak, będący członkiem Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej zrzekł się mandatu radnego. Natomiast 26 kwietnia 2017 r. p. Paweł Szymczak objął mandat radnego Rady Powiatu Średzkiego i zadeklarował swój udział w pracach Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej.            
W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia stosownej zmiany w składzie osobowym Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej Rady Powiatu Średzkiego.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (02/06/2017 08:37:41)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (02/06/2017 08:38:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (02/06/2017 08:37:41)
Lista wiadomości