Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XLV/314/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Uchwała  Nr XLV/314/2017 Rady Powiatu Średzkiegoz dnia 26 kwietnia 2017 roku   

w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.
   

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.
 Rada Powiatu Średzkiego wyraża wolę powołania spółdzielni socjalnej pod nazwą: Spółdzielnia Socjalna „Bar Mleczny MIŚ" z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 2.
Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej „Bar Mleczy MIŚ" będą:
  • Powiat Średzki,
  • Gmina Środa Wielkopolska.  

§ 3.
 Upoważnia się Zarząd Powiatu Średzkiego do dokonywania czynności związanych z założeniem oraz członkostwem Powiatu Średzkiego w Spółdzielni Socjalnej „Bar Mleczny MIŚ".  

§ 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej „Bar Mleczny MIŚ" określone zostaną w statucie, przyjętym i podpisanym przez członków założycieli spółdzielni na walnym zebraniu założycielskim.  

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                             


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/314/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 kwietnia 2017 roku  
 

w sprawie powołania spółdzielni socjalnej
   
W związku planowanym utworzeniem Spółdzielni Socjalnej „Bar Mleczny MIŚ" przez Powiat Średzki i Gminę Środa Wielkopolska niezbędne jest podjęcie uchwały, której załączenie konieczne jest do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotem działalności spółdzielni będzie prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia Socjalna „Bar Mleczny MIŚ" będzie działała na rzecz społecznej  i zawodowej reintegracji osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostaną zatrudnione w ww. spółdzielni.   

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/05/2017 14:55:15)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (04/05/2017 15:04:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/05/2017 14:55:15)
Lista wiadomości