Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała nr XL/273/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r.

Uchwała nr XL/273/2017

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 17 stycznia 2017 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.  


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 226,  229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXV/196/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013-2025, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/211/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą nr XXXIX/224/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą nr XLI/230/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r., uchwałą nr XLII/240/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 r., uchwałą nr XLIII/249/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 r., uchwałą nr XLV/259/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą nr XLVII/277/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r., uchwałą nr LI/292/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r., uchwałą nr LIV/299/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 r., uchwałą nr LV/311/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 r., uchwałą nr IV/15/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 r., uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/29/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą nr VII/34/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr IX/47/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą nr XV/75/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r., uchwałą nr XVI/88/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r., uchwałą nr XVII/95/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r., uchwałą nr XVIII/104/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r., uchwałą nr XIX/109/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku, uchwałą nr XXI/130/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXIII/152/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr XXV/168/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2016 roku, uchwałą nr XXVI/184/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 roku, uchwałą nr XXVIII/189/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lipca 2016 r., uchwałą nr XXIX/201/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., uchwałą nr XXX/209/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r., uchwałą nr XXXI/221/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r., uchwałą nr XXXIII/230/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r., uchwałą nr XXXIV/233/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2016 r., uchwałą nr XXXVI/243/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r., uchwałą nr XXXVII/246/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2016 r., uchwałą nr XXXVIII/248/2016  Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.  


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.   


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik Załączniki do uchwały:
  • Załącznik nr 1 - do pobrania (plik pdf),
  • Załącznik nr 2 - do pobrania (plik pdf)
  • Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do pobrania (plik pdf).

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/01/2017 10:22:31)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/01/2017 10:27:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/01/2017 10:26:44)
Lista wiadomości