Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XL/ 272 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r.
 
Uchwała Nr XL/ 272 /2017
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 17 stycznia 2017 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.    


Na podstawie § 96 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego uchwałą Nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego (t. j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 1871 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1. W uchwale Nr II/11/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady, zmienionej uchwałą Nr XVIII/99/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku dokonuje się następującej zmiany:  
  • Odwołuje się radną Wiesławę Strugarek z funkcji Przewodniczącego Komisji Strategii i Planowania Rozwoju. 
  • Na przewodniczącego Komisji Strategii i Planowania Rozwoju wybiera się radną Jadwigę Wieland.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.   

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                   
                          


Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/ 272 /2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 17 stycznia 2017 roku    


zmieniającej uchwałę
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.  

W związku ze złożoną pisemną rezygnacją przez radną Wiesławę Strugarek z funkcji przewodniczącej komisji Strategii i Planowania Rozwoju, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/01/2017 15:42:41)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/01/2017 15:53:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/01/2017 15:42:41)
Lista wiadomości