Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Lista wiadomości
Uchwała Nr LV/ 435 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Uchwała Nr LV/ 434 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim. Uchwała Nr LV/ 433 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Klonowej, Ładnej i Uroczej w Borówcu". Uchwała Nr LV/432/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych. Uchwała Nr LV/431/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na rok 2018. Uchwała Nr LV/ 430 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury na rok 2018. Uchwała Nr LV/429/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr LV/428/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2033. Uchwała Nr LV 427/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała LV 426 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr LV/425/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 rudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr LV/ 424 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr LV/423/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr LV/ 422 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LV/421/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LV/ 420 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LV/ 419 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LV/418/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LV/417/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto n. Wartą z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LV/416/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LV/415/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LV/414/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. Uchwała Nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr LV/412/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033 Uchwała Nr LIV/411/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr LIV/ 410 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIV/ 409 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LIV/ 408 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIV/ 407 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIV/ 406 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr LIV/ 405 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIV/ 404 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LIV/ 403 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIV/402/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIV/401/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LIV/400/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Uchwała Nr LIV /399/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP Koszuty. Uchwała Nr LIV/398/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr LIV/397/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2033. Uchwała Nr LIV/396/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 7,38 m² znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LIV/395/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LIV/394/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LIV/ 393 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.". Uchwała Nr LIV/392/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr LIV/391/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Uchwała Nr LIII/ 390 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała Nr LIII/ 389 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LIII/ 388 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr LIII/387/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LIII/386/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr LIII/385/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2033. Uchwała Nr LIII/384/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powierzenia zadania własnego Powiatu Średzkiego spółce komunalnej. Uchwała Nr LIII/ 383 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała Nr LIII/382/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Uchwała Nr LIII/381/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LIII/380/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. Uchwała Nr LIII/379/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LIII/378/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LIII/377/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr LIII/376/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr LIII/375/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIII/374/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr LIII/373/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIII/372/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIII/371/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LIII/370/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu dotyczącej zadania bieżącego pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Moskawa od km 12+300 do km 15+700 Murzynowo Leśne -Miąskowo". Uchwała Nr LIII/ 369 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała Nr LII/368/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr LII/367/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych geodezyjnie nr: 41/29, 32/14, 41/31 oraz udziału wynoszącego 4142/10000 w działce nr 41/20. Uchwała Nr LII/366/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego przez OSP Zaniemyśl. Uchwała Nr LII/365/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr LII/364/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr LII/363/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2018. Uchwała Nr LII/362/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku. Uchwała Nr LI/361/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej geodezyjnie numerem 3803 wraz z udziałem wynoszącym 1071/10000 w działkach nr: 3796 i 3783. Uchwała Nr LI/360/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LI/359/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Nowina w Dachowie i Robakowie. Uchwała Nr LI/358/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr LI/357/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr LI/356/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo. Uchwała Nr LI/355/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy stadionowi lekkoatletycznemu znajdującemu się przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LI/354/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała Nr LI/353/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr L/352/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych. Uchwała Nr L/351/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr L/350/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850, 3790, 3814, 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3822, 3820, 3819, 3853, 3852 oraz udziału wynoszącego 8929/10000 w działkach nr: 3783, 3796. Uchwała Nr L/349/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych. Uchwała Nr L/348/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr L/347/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XLIX/346/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych. Uchwała Nr XLIX/345/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr XLIX/344/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XLVIII/343/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr XLVIII/342/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XLVIII/341/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XLVIII/340/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr XLVIII/339/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XLVIII/338/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLVIII/337/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XLVIII/336/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 Uchwała Nr XLVIII/335/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Średzkiego instrumentem płatniczym. Uchwała Nr XLVIII/334/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Uchwała Nr XLVIII/333/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała Nr XLVIII/332/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu. Uchwała Nr XLVIII/331/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargowym części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr XLVII/330/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr XLVII/329/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XLVII/328/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Średzki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr XLVII/327/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Uchwała Nr XLVI/326/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik wykonywania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLVI/325/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLVI/324/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr XLVI/323/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030 Uchwała Nr XLVI/322/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XLVI/321/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych. Uchwała Nr XLVI/320/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwała Nr XLVI/319/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Uchwała Nr XLV/318/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2017 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XLV/ 317 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3803, 3801, 3797, 3784, 3785, 3786, 3788, 3789, 3798, 3802, 3804, 3806, 3808, 3811, 3815, 3814, 3821, 3822, 3820, 3819, 3818, 3817, 3816, 3800, 3790, 3783, 3796, 3799, 3809. Uchwała Nr XLV/316/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli akceptacji i przyjęcia do wiadomości faktu poręczenia przez Gminę Środa Wielkopolska emisji obligacji przez spółkę Powiatu Średzkiego działającą pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała Nr XLV/ 315/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie poręczenia emisji obligacji Uchwała Nr XLV/314/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej Uchwała Nr XLV/313/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr XLV/312/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XLV/311/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała Nr XLV/310/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr XLV/309/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr XLV/308/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr XLV/307/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr XLV/306/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr XLV/305/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XLV/304/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XLIV/303/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwała nr XLIV/302/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XLIV/301/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na budowę ul. Krauthofera w Kórniku-Bninie Uchwała Nr XLIV/300/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą Uchwała Nr XLIV/299/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XLIV/298/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych. Uchwała Nr XLIV/297/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 Uchwała Nr XLIV/296/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe Uchwała Nr XLIV/295/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania Uchwała Nr XLIV/294 2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży". Uchwała Nr XLIV/293/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała Nr XLIV/292/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XLIII/291/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr XLII/290/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwała nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XLII/287/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej wraz z zapleczem". Uchwała Nr XLII/286/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu. Uchwała Nr XLII/285/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XLII/284/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum Nr 3 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej z Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz przekazania Gminie Środa Wlkp. Gimnazjum Nr 3 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XLII/282/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (III)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr XLII/281/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych geodezyjnie nr: 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/41 Uchwała Nr XLII/280/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na realizację zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Środzie Wielkopolskiej". Uchwała Nr XLI/279/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 na działce nr 2107/3 na czas nieoznaczony. Uchwała Nr XLI/278/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr XLI/277/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030 Uchwała Nr XL/276/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 roku Gminie Środa Wielkopolska pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 555558P w Kijewie". Uchwała Nr XL/ 275 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Libelta 2 na działce nr 3190/8 na czas nieoznaczony. Uchwała Nr XL/274/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwała nr XL/273/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XL/ 272 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady. Uchwala Nr XL/ 271 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XL/ 270 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie połączenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XL/269/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 - 2024. Uchwała Nr XL/268/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej nr 9282/14 Uchwała Nr XL/267/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Uchwała Nr XL/266/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2017-2020" Uchwała Nr XL265/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Uchwała Nr XL/264/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr XL/263/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej