Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2015 rok - V kadencja

Lista wiadomości
Uchwała Nr XIX/ 120 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr XIX/119/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XIX/ 117 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego". Uchwała Nr XIX/ 116 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2002/11, udziałów w działkach stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych nr: 2000/5, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/12, 2002/13 oraz udziałów w udziałach stanowiących współwłasność Powiatu Średzkiego wynoszących po ½ w działkach położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr: 2001/7, 2002/8. Uchwała Nr XIX/ 115 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego. Uchwała Nr XIX/ 114 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Uchwała Nr XIX/ 113 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Uchwała Nr XIX/ 112 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XIX/ 111 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do partnerstwa z gminami Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w latach 2016-2017. Uchwała Nr XIX/110/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała Nr XIX/109/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XVIII/ 108 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Uchwała Nr XVIII/ 107 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Szpital Średzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Uchwała Nr XVIII/ 106 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XVIII/105/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Uchwała nr XVIII/104/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XVIII/ 103 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 Uchwała Nr XVIII/ 102 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o. o. nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 2002/11, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/13, 2002/12, 2000/5, 2001/7, 2002/8 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Uchwała Nr XVIII/ 101 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XVIII/ 100 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XVIII/ 99 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady. Uchwała Nr XVIII/ 98 / 2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce" Uchwała Nr XVII/ 97 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Uchwała Nr XVII/96/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała nr XVII/95/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec -Sulęcinek". Uchwała Nr XVI/92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.". Uchwała Nr XVI/91/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kijewie, gmina Środa Wielkopolska, oznaczonej jako działki nr: 3/4 oraz 3/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/50 w działce nr 3/10 i udziałem wynoszącym 1/50 w udziale wynoszącym 1/2 w działce nr 3/6. Uchwała Nr XVI /90/ 2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Uchwała Nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr XVI/87/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego. Uchwała Nr XV /86/ 2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XV /85/ 2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015roku w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XV /84/ 2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie wyboru Wicestarosty. Uchwała Nr XV /83/ 2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie wyboru Starosty. Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Uchwała Nr XV/79/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XV/78/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016. Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała nr XV/75/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie odwołania Starosty Powiatu Średzkiego. Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2015 roku w sprawie przekazania pisma według właściwości. Uchwała Nr XIV/72/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr XIII/ 70 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Staroście Średzkiemu. Uchwała Nr XIII/ 69 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce. Uchwala Nr XIII/ 68 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XIII/ 67 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 Uchwała Nr XIII/ 66 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (I)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Uchwała Nr XIII/ 65 /2015Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki. Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Gminy Zaniemyśl w drodze bezprzetargowej, położonej w Łęknie, oznaczonej nr: 182, 322, 324. Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr X/55/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr X/54/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Łęknie gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działki nr: 182, 322, 324 Uchwała Nr X/53/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr X/52/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr X/51/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwała Nr X/50/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała nr IX/47/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (I)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z podejmowaniem przez Spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. działań restrukturyzacyjnych w celu poprawy sytuacji finansowej Spółki. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl. Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy. Uchwała Nr VII/ 39 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015. Uchwała Nr VII/ 36 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki. Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała nr VII/34/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwala Nr VII /33/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego". Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: ,,Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017". Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała nr VI/29/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr V/26/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr V/25/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr V/24/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego . Uchwała Nr V/23/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dotyczącego badań specjalistycznych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Uchwała Nr V/22/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr V/21/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego - wsparcia udzielonego Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z udzieleniem Spółce „Szpital Średzki" Sp. z o.o. poręczenia emisji obligacji przez Spółkę. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego". Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała nr IV/15/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.