Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r.
 

Uchwała Nr XXXVIII/222/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2013
roku

w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.

            Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595) i art. 58 ust. 1, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

 

§ 1.  Z dniem 1 września 2013 r. zakłada się trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych o nazwie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wielkopolskiej i włącza się je do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.

 

§ 2.  Organizację  I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Środzie Wielkopolskiej określa statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, w którym w rozdziale I w § 1 pkt II dodaje się podpunkt 11 o treści:

„I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wielkopolskiej".

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/222/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.

            W związku z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Pana Marka Kostki z której wynika, że znaczna liczba tegorocznych absolwentów (około 30 uczniów) Zasadniczej Szkoły Zawodowej deklaruje naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego właściwym jest wyjście na przeciw oczekiwaniom społecznym i utworzenie  publicznej szkoły umożliwiającej dorosłym uczniom uzyskanie świadectwa dojrzałości.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/07/2013 07:32:32)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/07/2013 07:32:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/07/2013 07:32:47)
Lista wiadomości