Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Uchwała uchylona Uchwałą Nr XXVII/161/2012 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2012-rok-iv-kadencja.html?pid=3744  

Uchwała Nr XXVI/143/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań,  Wałowa.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 6a ust. 2 i art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Proponuję pozbawić z dniem 1 stycznia 2013 r. kategorii drogi powiatowej drogi-ulice na terenie miasta Środa Wielkopolska:

Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa, będących w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410 P do drogi wojewódzkiej Nr 432 na odcinku o długości odpowiednio:

- ul. Jażdżewskiego                   0,307 km,
- ul. Górki,                               0,012 km,
- ul. Plac Zamkowy                    0,040 km,
- ul. Limanowskiego                  0,093 km,
- ul. Plac Armii Poznań               0,130 km,
- ul. Wałowa                             0,055 km,

łącznie 0,637 km o przebiegu wskazanym na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wyznacza się termin 21 dni od dnia doręczenia propozycji do przedstawienia przez właściwe organy wymaganych opinii, o których mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

- załącznik - mapa poglądowa - do pobrania

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/143/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań,  Wałowa.

Rada Powiatu zgodnie z ustawą o drogach publicznych proponuje pozbawić kategorii drogi powiatowej drogi-ulice wymienione w niniejszej uchwale, mające swój przebieg w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410 P do drogi wojewódzkiej Nr 432, gdyż nie spełniają one przesłanek wymaganych dla kategorii dróg powiatowych określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.), tzn. nie stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Te drogi-ulice winny otrzymać kategorię drogi, której przesłanki zgodnie z ustawą spełniają. Jednakże pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii będzie możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (04/09/2012 10:28:24)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/09/2012 10:28:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (03/10/2012 11:49:19)
Lista wiadomości