Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr XXXII/183/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025. Uchwała Nr XXXI/182/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012. Uchwała Nr XXXI/181/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny nieruchomości zajętej pod drogę gminną. Uchwała Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXI/179/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XXXI/178/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2025. Uchwała Nr XXXI/177/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego” . Uchwała Nr XXX/ 176/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek -Solec etap V. Uchwała Nr XXX/ 175/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Dominowie - ul. Centralna. Uchwała Nr XXIX/174/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Uchwała Nr XXIX/173/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008-2011, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. Uchwała Nr XXIX/172/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.". Uchwała Nr XXIX/171/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXIX 170/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013. Uchwała Nr XXIX/169/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XXIX/168/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXIX/167/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012-2025. Uchwała Nr XXVIII/166/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki. Uchwała Nr XXVIII/164/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025. Uchwała Nr XXVIII/165/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XXVIII/ 163 /2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego" Uchwała Nr XXVII/162/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr XXVII/161/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu Średzkiego Nr XXVI/144/2012, XXVI/143/2012, Nr XXVI/142/2012, Nr XXVI/141/2012 i Nr XXVI/140/2012. Uchwała Nr XXVII/160/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012. Uchwała Nr XXVII/159/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie. Uchwała Nr XXVII/158/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej. Uchwała Nr XXVII/157/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Uchwała Nr XXVII/156/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadań w zakresie administrowania nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5. Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXVII/154/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów. Uchwała Nr XXVII/153/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa. Uchwała Nr XXVII/ 152/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXVII/ 151 /2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXVII/ 149 /2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XXVII/148/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XXVI/147/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XXVI/146/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości. Uchwała Nr XXVI/144/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów. Uchwała Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa. Uchwała Nr XXVI/142/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXVI/141/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXVI/140/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXIV/ 139 /2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. UCHWAŁA Nr XXIV/138/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXIV/136/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Powiatu Średzkiego 31 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr XXIII/132/ 2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie pozbawienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości. Uchwała Nr XXII/131/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XXII/ 130/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku". Uchwała Nr XXII/129/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Uchwała Nr XXII/128/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wskazania nieruchomości, które nie zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXI/126/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015". Uchwała Nr XXI/ 125 /2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025. Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych". Uchwała Nr XIX/ 119 /2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2012. Uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała NR XIX/117/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XIX/112/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025. Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Średzki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju" Sp. z o.o. Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2012 r. uchylająca Uchwałę Nr X/59/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Uchwała Nr XVIII /108/ 2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.