Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Uchwała Nr VII/44/2011
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się Gminie Środa Wielkopolska prowadzenie zadania zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wielkopolska w zakresie dotyczącym:

1)przebudowy drogi powiatowej nr 3723P - ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Poselskiej do przejazdu PKP w technologii nakładek asfaltowych,

2)przebudowy drogi powiatowej 3727P - ulicy Hallera na odcinku od ulicy Kochanowskiego do ulicy Okrzei w technologii nakładek asfaltowych,

3)przebudowy drogi powiatowej 3667P - ulicy Harcerskiej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów w kierunku Źrenicy w technologii nakładek asfaltowych.

2. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1, nastąpi na okres do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. 1. Powierzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przedstawionym w § 1 ust. 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Średzkiego a Burmistrzem Miasta Środa Wielkopolska.

2. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1, wykonane zostaną ze środków własnych Gminy Środa Wielkopolska i przekazane zostaną jako pomoc rzeczowa Powiatowi Średzkiemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII 44/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

Pismem z dnia 12 kwietnia 2011 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska poinformował Zarząd Powiatu, że Gmina Środa Wielkopolska zamierza podjąć uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy rzeczowej w postaci przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska w zakresie nakładek asfaltowych. Przebudową miałyby zostać objęte następujące drogi powiatowe na terenie miasta:

1) droga powiatowa nr 3723P - ulica Kościuszki na odcinku od ulicy Poselskiej do przejazdu PKP,
2) droga powiatowa 3727P - ulica Hallera na odcinku od ulicy Kochanowskiego do ulicy Okrzei,
3) droga powiatowa 3667P - ulica Harcerska na odcinku od ulicy Szarych Szeregów w kierunku Źrenicy

Zadania, o których mowa w piśmie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, w całości sfinansowane  zostaną ze środków  własnych  Gminy Środa Wielkopolska i po ich wykonaniu przekazane zostaną Powiatowi Średzkiemu jako pomoc rzeczowa. 

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi powierzenie Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia ww. zadań i zawarcie w tym celu porozumienia z Burmistrzem Miasta Środa Wielkopolska. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (04/05/2011 13:09:08)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/05/2011 13:10:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (04/05/2011 13:10:16)
Lista wiadomości