Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r.
 

Uchwała Nr V/25/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/92/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., wprowadza się następującą zmianę:

1. Ze składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. odwołuje się Andrzeja Paciorkowskiego - przedstawiciela wybranego przez Radę Miejską w Środzie Wlkp.

2. Do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. powołuje się Elżbietę Małgowską - przedstawiciela wybranego przez Radę Miejską w Środzie Wlkp.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/25/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

W dniu 1 lutego 2011 r. do Starosty Średzkiego wpłynęła uchwała Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2011 r., w sprawie wyboru przedstawiciela gminy do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Środzie Wlkp.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, w skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej, utworzonych przez samorząd powiatowy wchodzi m.in. jako członek - przedstawiciel wybrany przez radę gminy.
W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w Uchwale Nr XIV/92/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (28/02/2011 10:19:22)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (28/02/2011 13:09:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (28/02/2011 13:09:07)
Lista wiadomości