Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r.
 

Uchwała Nr V/23/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami ) oraz pkt 6, rozdziału III, Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 198, poz. 4530), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§1. Udziela się dotacji:

  • Parafii  p.w. Św. Jadwigi w Mądrem w wysokości 5.000 na wykonanie okien w  kościele parafialnym - zabezpieczenie witraży w kościele parafialnym w Mądrem,
  • Parafii p.w. Św. Marcina w Śnieciskach w wysokości 5.000 na wymianę podłogi i wykonanie nowej z drewna modrzewiowego z impregnacją legarów i desek podłogi, wymianę podłogi chóru, naprawę drewnianych schodów na chór w kościele parafialnym w Śnieciskach,
  • Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku w wysokości 6.000 zł na kontynuację remontu ścian zewnętrznych, wieńcowych prezbiterium i zakrystii w kościele parafialnym w Grodziszczku,
  • Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu w wysokości 9.000 zł na remont dachu kościoła, wymianę pokrycia dachówki karpiówki z zamontowaniem nowych łat i ekranu z folii paroprzepuszczalnej, wymianę odeskowania i pokrycia hełmów wieżyczek. Nowe pokrycie z blachy miedzianej, remont zachowawczy więźby ciesielskiej dachu: naprawę, oczyszczenie , impregnację, wykonanie opierzeń blacharskich dachu oraz rynien i rur spustowych z blachy miedzianej kościoła parafialnego w Zaniemyślu,
  • Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Mącznikach w wysokości 5.000 zł na zakup materiałów na remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego w Mącznikach.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.

Zgodnie z uchwałą Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego organem uprawnionym do udzielania dotacji jest Rada Powiatu Średzkiego.
Wnioskodawcy wymienieni w §1 powyższej uchwały, złożyli wnioski o udzielenie dotacji na rok 2011, które posiadają pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zarządu Powiatu Średzkiego.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (28/02/2011 09:56:58)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (28/02/2011 13:08:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (28/02/2011 13:08:26)
Lista wiadomości