Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2010 r.
 

Uchwała Nr II/7/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.

         Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz § 67 ust. 1 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego uchwałą Nr XXVIII /130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2398 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

   § 1.  1. W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się następujące osoby:

1. Zbigniew Cichowlas
2. Janusz Jaskuła
3. Przemysław Piechocki
4. Wiesława Strugarek
5. Anna Zimoch

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/ 7 /2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.

         Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu powołuje spośród radnych Komisję Rewizyjną, określając jej skład osobowy.

         W związku z tym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (23/12/2010 08:34:26)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (23/12/2010 08:34:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (23/12/2010 08:39:45)
Lista wiadomości