Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2008 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXV/150/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020. Uchwała Nr XXV/148/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej pn. "Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013. Uchwała Nr XXV/147/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013. Uchwała Nr XXV/146/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020. Uchwała Nr XXIV/145/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr XXIV/144/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXIV/143/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r. Uchwała Nr XXIV/142/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok Uchwała Nr XXII/141/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". Uchwała Nr XXII/140/2008 Rady Powiatu Średzkiegoz dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". Uchwała Nr XXI/139/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XXI /138/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy. Uchwała Nr XXI/137/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę na rzecz Gminy Środa Wlkp. Uchwała Nr XXI/136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Uchwała Nr XXI /135/ 2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok". Uchwała Nr XXI/134/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2008. Uchwała Nr XXI/133/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XX/131/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XX/130/2008 roku Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008. Uchwała Nr XX/129/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XX/128/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr XIX/127/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr XVIII/126/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Uchwała Nr XVIII/125/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Uchwała Nr XVIII/124/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości". Uchwała Nr XVIII/123/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XVIII/122/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r. Uchwała Nr XVIII/121/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XVIII/120/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury. Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr XVIII/118/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XVIII/117/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu. Uchwała Nr XVII/116/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XVII/115/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr XVII/114/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XVII/113/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XVII/112/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XVII/111/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. Uchwała Nr XVI/110/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Uchwała Nr XVI/109/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XVI/108/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XVI/107/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XVI/106/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r. Uchwała Nr XVI/105/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011". Uchwała Nr XVI/104/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku. Uchwała Nr XVI/103/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XVI/102/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr XV/101/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym. Uchwała Nr XV/100/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XV/99/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, (województwo wielkopolskie, Polska) a Kantonem la Capelle (region Pikardia, Francja). Uchwała Nr XV/98/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIV/97/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiat Średzki projektu „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego". Uchwała Nr XIV/96/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015" Uchwała Nr XIV/95/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Uchwała Nr XIV/94/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIV/93/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIV/92/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIV/91/2008 Rady Powiatu Średzkiegoz dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.