Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2007 rok

Uchwały - 2007 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr XIII/90/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr XIII/89/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Uchwała Nr XII/88/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr XII/87/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007. Uchwała Nr XII/86/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 11 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r. Uchwała Nr XII/85/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr XII/83/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok". Uchwała Nr XII/82/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku Uchwała nr XII/81/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Uchwała Nr XI/78/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XI/77/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XI/76/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007". Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim. Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim. Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim. Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim. Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim. Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013". Uchwała Nr X/67/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr X/66/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała Nr X/65/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Uchwała Nr X/64/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007. Uchwała Nr X/63/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr X/62/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku. Uchwała Nr X/61/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów. Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr IX/59/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr IX/58/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr IX/57/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r. Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwala Nr VIII/49/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015". Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwala Nr VII/47/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r. Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok. Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr V/40/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr V/39/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.". Uchwała Nr V/38/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym Uchwała Nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr V/36/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r. Uchwała Nr V/35/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym. Uchwała Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Uchwała Nr V/33/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007. Uchwała Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków .... Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą. Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach. Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady. Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.