Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2006 rok

Uchwały - 2006 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr III/23/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr III/22/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2006. Uchwała Nr III/21/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy ......... * z siedzibą w ..............*, z dnia 29 listopada 2006 r. Uchwała Nr III/20/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r. Uchwała Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr II/18/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr II/17/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr II/16/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego. Uchwała Nr II/15/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich. Uchwała Nr II/14/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. Uchwała Nr II/13/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006. Uchwała Nr II/12/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr II/11/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym ... Uchwała Nr II/10/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr II/9/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uchwała Nr II/8/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr II/7/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr II/6/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr I/5/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty. Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty. Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXVI/261/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr XXXVI/260/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej. Uchwała Nr XXXVI/259/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXVI/258/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006. Uchwała Nr XXXVI/257/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007". Uchwała Nr XXXVI/256/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki. Uchwała Nr XXXVI/255/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXXVI/254/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXXVI/253/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonych pod drogi. Uchwała Nr XXXVI/252/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007". Uchwała Nr XXXV/251/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr XXXV/250/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji. Uchwała Nr XXXV/249/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała Nr XXXV/247/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo -sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w równych częściach przez Powiat Średzki i Gminę Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr XXXV/246/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki w roku szkolnym 2006/2007. Uchwała Nr XXXV/245/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007. Uchwała Nr XXXV/244/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ... Uchwała Nr XXXV/243/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ... Uchwała Nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXV/241/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXIV/240/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr XXXIV/238 /2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji Uchwała Nr XXXIV/237/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXXIV/236/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXIV/235/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXXIV/234/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie. Uchwała Nr XXXIV/233/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXXIV/232/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXIV/231/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXIV/230/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11. Uchwała Nr XXXIII/229/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 kwietnia 2006 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr XXXIII/228/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 kwietnia 2006 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na la Uchwała Nr XXXIII/227/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 kwietnia 2006 r.w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006. Uchwała Nr XXXIII/226/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 kwietnia 2006 r.w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXIII/225/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 kwietnia 2006 r.w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2005 rok. Uchwała Nr XXXII/224/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr XXXII/223/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXII/222/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej . Uchwała Nr XXXII/221/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. części nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną. Uchwała Nr XXXII/220/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Krzykosy. Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej,Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób N Uchwała Nr XXXI/218/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji. Uchwała Nr XXXI/217/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr XXXI/216/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XXXI/215/2006 z dnia 2 lutego 2006 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007" Uchwała Nr XXXI/214/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.