Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2005 rok

Uchwały - 2005 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXX/213/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr XXX/212/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Uchwała Nr XXX/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji. Uchwała Nr XXX/210/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2005. Uchwała Nr XXX/209/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXX/208/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok Uchwała Nr XXIX/207/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr XXIX/206/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXIX/205/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Uchwała Nr XXIX/204/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006". Uchwała Nr XXIX/203/2005 z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia "Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi". Uchwała Nr XXIX/202/2005 z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2006, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki. Uchwała Nr XXIX/201/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXIX/200/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXVIII/199/2005 z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr XXVIII/198/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sprostowania błędów rachunkowych w uchwale Nr XXVII/193/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr XXVIII/197/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXVIII/196/2005 z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i przekazywania przez powiat średzki stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXVIII/195/2005 z dnia 27 października 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu strategicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp." Uchwała Nr XXVIII/194/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/177/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami Uchwała Nr XXVII/193/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr XXVII/192/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wyrażenia woli nabycia w trybie bezprzetargowym na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr XXVII/191/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXVII/190/2005 z dnia 22 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/II/2.2.1/23/05 pn. "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" oraz o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/ Uchwała Nr XXVII/189/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego, a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXVI/188/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXVI/187/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007" Uchwała Nr XXVI/186/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, a Miastem Hoyerswerda w Republice Federalnej Niemiec. Uchwała Nr XXVI/185/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/148/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji. Uchwała Nr XXVI/184/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXVI/183/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXVI/182/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXVI/181/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXVI/180/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006. Uchwała Nr XXVI/179/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów z powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXVI/178/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów z powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXV/177/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Uchwała Nr XXV/176/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 r. Uchwała Nr XXV/175/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. części nieruchomości przeznaczonej pod drogę. Uchwała Nr XXV/174/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2005 roku dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy odcinka kolektora sanitarnego przebiegającego w ulicy 20 Października w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXV/173/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007". Uchwała Nr XXV/172/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów Zespołowi Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołowi Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Uchwała Nr XXV/171/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXV/170/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXV/169/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXV/168/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej w Środzie Wlkp. w formie weksla "in blanco". Uchwała Nr XXIV/167/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu i flagi Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXIII/166/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Uchwała Nr XXIII/165/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Uchwała Nr XXIII/164/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXIII/163/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXIII/162/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Uchwała Nr XXIII/161/ 2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2005-2006 ". Uchwała Nr XXIII/160/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr XXII/159/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2004 rok. Uchwała Nr XXII/158/ 2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała nr XXII/157/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXII/156/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr XX/141/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XXII/155/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegóło Uchwała Nr XXII/154/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia z Gminy Nowe Miasto nad Wartą środków finansowych przeznaczonych na budowę szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą w 2005 i 2006 roku oraz przyjęcia pomocy rzeczowej. Uchwała Nr XXII/153/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą oraz jej współfinansowania, w równych częściach, przez Powiat Średzki i gminę Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr XXII/152/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę. Uchwała Nr XXII/151/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXII/150/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXII/149/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Uchwała Nr XXI/148/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji. Uchwała Nr XXI/147/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr XXI/146/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2007". Uchwała Nr XXI/145/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2005, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki. Uchwała Nr XXI/144/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie założenia szkół policealnych i przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez powiat średzki w szkoły policealne.