Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2004 rok

Uchwały - 2004 rok

Uchwała Nr XIX/123/2004 z dnia 25 listopada 2004 r.
                                                                           
Uchwała Nr XIX/123/2004
Rada Powiatu Średzkiego
z dnia 25 listopada 2004 r.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
 
 
         Na podstawie art. 12 pkt. 9 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/33/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2003 r w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego", w punkcie III, punkty 2 - 4 otrzymują brzmienie:
 
"2. Program aktualizowany będzie stosownie do zmieniającej się sytuacji i potrzeb.
 
3. Raz w roku, w kwietniu, komisja Bezpieczeństwa i Porządku dokona analizy i oceny realizacji poszczególnych zadań określonych w niniejszym programie.
 
4. Koordynatorzy poszczególnych elementów programu raz w roku zorganizują narady robocze w celu dokonania analiz i oceny realizacji zadań przez wykonawców."
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                    PRZEWODNICZĄCY  RADY
                                                     (-) mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/123/2004
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 25 listopada 2004 r
 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia" Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
 
Rada Powiatu Średzkiego uchwalając " Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego" postanowiła, że niniejszy program będzie aktualizowany stosownie do potrzeb, w drugim kwartale każdego roku, a analiza i ocena realizacji poszczególnych zadań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku prowadzona będzie dwukrotnie w ciągu roku w miesiącach kwietniu i październiku. Zobowiązała także koordynatorów programu do organizowania w marcu i wrześniu narad roboczych związanych z oceną zadań zawartych w programie.
Wykonawcy poszczególnych zadań określonych w "Programie" postulują, aby ocena dokonywana była raz w roku, bowiem większość realizowanych przedsięwzięć ma charakter długofalowy. Przeprowadzanie oceny tak często nie zawsze daje możliwość przedstawienia uzyskanych efektów podejmowanych działań. Dokonanie oceny raz w roku pozwoli więc, spojrzeć na wiele zadań z perspektywy czasu i pokazać celowość tych działań.
Uwzględniając wspomniane wyżej wnioski oraz fakt, że sytuacja związana ze stanem bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Średzkiego w związku z systematycznie prowadzonymi działaniami profilaktycznymi i prewencyjnymi nie wymaga podejmowania szczególnych zadań - znowelizowanie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (03/12/2004 14:54:01)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (03/12/2004 14:54:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (03/12/2004 14:54:01)
Lista wiadomości