Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2004 rok

Uchwały - 2004 rok

Uchwała Nr XIV/85/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r.
 
Uchwała Nr XIV/85/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
 
 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 7 oraz art. 117 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) u c h w a l a  się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2004 dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. do wysokości 15% ogółu kosztów osobowych i rzeczowych w przeliczeniu na jednego ucznia Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. odbywającego w Gospodarstwie Pomocniczym praktyczną naukę zawodu w kwocie 396 zł.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
                                       PRZEWODNICZĄCY  RADY
                                          /-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/85/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
 
 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
 
 
Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. w kwocie 396 zł na jednego ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu.
 
Ustalając powyższą stawkę posłużono się kalkulacją kosztów kształcenia praktycznego wg norm MEN, w sytuacji gdyby nie istniało Gospodarstwo Pomocnicze, a Zespół Szkół Rolniczych musiałby je ponosić (wskaźnik 0,15x stawka 2644,2443 = 396 zł).
 
Z przedłożonego wniosku Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie i załączonej kalkulacji kosztów kształcenia praktycznego, zatwierdzonej przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, wynika, że praktyczną naukę zawodu odbywało będzie 97 uczniów.
 
Po przeliczeniu stawki dotacji na uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne w Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie, dotacja w bieżącym roku wynosić będzie 38.000 zł.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (19/05/2004 12:10:41)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (19/05/2004 12:10:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (19/05/2004 12:10:41)
Lista wiadomości