Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/ 145 /2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Uchwała Nr XVII/115/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Uchwała Nr XVI/108/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku. Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018. Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019. Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XII/ 79 /2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące. Uchwała Nr LXVI/554/ 2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego Uchwała Nr LXVI/551/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019. Uchwała Nr LXVI/549/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. Uchwała Nr LXVI/548/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku Uchwała Nr LXVI/555/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu średzkiego Uchwała Nr LXVI/548/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku Uchwała Nr LXV/540/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała Nr LXV/539/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Uchwała Nr LXIII/ 515 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego Uchwała Nr LVII /452/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Uchwała Nr LV/ 435 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Uchwała Nr LIV/ 406 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr LIV/ 405 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIV/ 404 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LIV/ 403 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIV/402/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIV/398/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr LIV/392/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr LIII/ 383 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała Nr LIII/382/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Uchwała Nr LIII/381/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LIII/376/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr LIII/375/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIII/374/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr LIII/373/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LIII/372/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Uchwała Nr LII/363/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2018. Uchwała Nr LII/362/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku. Uchwała Nr LI/354/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała Nr LI/353/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLVIII/335/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Średzkiego instrumentem płatniczym. Uchwała Nr XLVIII/334/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Uchwała Nr XLVIII/333/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała Nr XLVII/327/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Uchwała Nr XLV/304/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XLIV/296/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe Uchwała Nr XLIV/295/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania Uchwała Nr XLIV/294 2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży". Uchwała Nr XLIV/293/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała Nr XLIV/292/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. na terenie powiatu średzkiego. Uchwala Nr XL/ 271 /2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXXVIII/252/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXXVI/237/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego Uchwała Nr XXXI/218/2016 Rady Powiatu Średzkiegoz dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2017 Uchwała Nr XXXI/213/2016Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 roku Uchwała Nr XXXI/212/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania Uchwała Nr XXX/210/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała Nr XXX/ 211/ 2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Obwieszczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XX/ 124 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Uchwała Nr XIX/ 115 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego. Uchwała Nr XIX/ 112 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XVIII/ 100 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XV/78/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016. Uchwala Nr XIII/ 68 /2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Uchwała Nr LV/ 315 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała nr LIV/ 306 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku. Uchwała Nr LIV/ 305 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015. Uchwała Nr LIV/ 304 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. Uchwała Nr LI/ 294 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XLVI/273/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Uchwała Nr XLII/ 243 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XLI/235/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014. Uchwała Nr XLI/234/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 roku Uchwała Nr XXXV/ 201/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 roku. Uchwała Nr XXXV/ 198 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 rok w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Uchwała Nr XXXIII/188/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Uchwała Nr XXIX/171/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXIX 170/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013. Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXVII/154/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów. Uchwała Nr XXVII/153/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa. Uchwała Nr XXVII/ 152/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXVII/ 151 /2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości. Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2012 r. uchylającej uchwałę Nr X/59/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Uchwała Nr V/ 30/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Uchwała Nr V/29/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. Uchwała Nr XLII/250/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Uchwała Nr XLII/247/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr II/12/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXVIII/197/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXIII/163/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXIX/140/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego i należących do niego osób prawnych.