Wyszukiwarka:

Rejestry, ewidencje, archiwa:

Prowadzenie, rejestrowanie i archiwizację dokumentacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. regulują następujące akty prawne:

1.      Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie instrukcji kancelaryjnej
i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

2.      Decyzja Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia
22 kwietnia 2009r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
w jednostkach organizacyjnych Państwowej