Wyszukiwarka:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Libelta 2a
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 222 07 40
fax. 61 222 07 58
e-mail: kppspsroda@psp.wlkp.plKomendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Środzie Wielkopolskiej
                                              
mł. bryg. mgr inż. Tomasz Skorlinski

Inspktor Danych Osobowych
bryg. Sławomir Brandt
tel. 61 22 20 585
www.psp.wlkp.pl/iod/