Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 12/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r.
 

Uchwała Nr 12/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego postanowień i zaświadczeń, w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie dotyczącym działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (04/01/2011 12:48:09)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/01/2011 12:48:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (04/01/2011 12:49:36)
Lista wiadomości