Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 16/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu. Uchwała Nr 15/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 14/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 13/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg. Uchwała Nr 12/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 11/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr 10/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacji złoża gazu Miłosław - Winna Góra - KGZ Radlin II w obszarze gminy Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr 9/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania koncepcji rozwoju średzkiego szpitala. Uchwała Nr 8 /2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 7/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 0,7 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły oraz 1,4 m2 powierzchni w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej w celu zainstalowania automatów spożywczych, sali nr 21 w celu przeprowadzania kursu prawo jazdy oraz sali nr 22 z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski. Uchwała Nr 6/2010 r. Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu. Uchwała Nr 5/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. Uchwała Nr 4/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 3/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 2/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 1/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego.