Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 549/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 stycznia 2018 r.


Uchwała Nr 549/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 3 stycznia 2018 roku  

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2018 rok.    

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:           

§ 1. Uchwala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2018 rok w kwotach określonych w budżecie Powiatu Średzkiego na 2018 rok na podstawie dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikami nr 1, 2a i 2b.           

§ 2. Wykonanie powierza się Staroście Średzkiemu.           

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz        


Załączniki do uchwały: