Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 802/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 802/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 listopada 2018 roku  

w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.    

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Wyznacza się: 
  • Marcina Bednarza - Starostę
  • Piotra Kasprzaka - Wicestarostę  
działających w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego, do reprezentowania Powiatu Średzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Powiatowe Centrum Inwestycji  Sp. z o.o., które odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.  


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/11/2018 08:41:31)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/11/2018 08:41:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/11/2018 08:41:31)
Lista wiadomości