Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 779/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2018 r.
Uchwała Nr 779/2018 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 października 2018 roku    

w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.    

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. Wyznacza się:  
  • Marcina Bednarza - Starost
  • Piotra Kasprzaka - Wicestarostę
  • Dariusza Tomaszewskiego - Członka Zarządu
działających w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego, do reprezentowania Powiatu Średzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp.  z o.o., które odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.              

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (29/10/2018 10:55:26)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (29/10/2018 10:55:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (29/10/2018 10:55:26)
Lista wiadomości