Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 739/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
Uchwała Nr 739/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku    

w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                

§ 1. Wyznacza się:
                           -  Marcina Bednarza - Starostę,
                           -  Tomasza Roszyka - Członka Zarządu

działających w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego, do reprezentowania Powiatu Średzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp.  z o.o., które odbędzie się w dniu 4 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.              

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (10/09/2018 15:34:12)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (10/09/2018 15:39:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (11/09/2018 08:12:14)
Lista wiadomości