Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 738/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Uchwała Nr 738/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

   Na podstawie art. 211, 212, 236, 237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwala się, co następuje:

  § 1. W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady  Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 roku, uchwałą nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku, uchwałą nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku, uchwałą nr 694/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXII/512/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 roku, uchwałą nr 711/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 roku, uchwałą nr 714/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lipca 2018 roku, uchwałą nr LXIII/516/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku, uchwałą nr 732/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w  planie wydatków budżetu na 2018 rok finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dokonuje się przeniesień wydatków między jednostkami.

  2. w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (§ 2 ust. 2 pkt 5) dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału.

  § 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr  2 i 7b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2a.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.            
Uzasadnienie
do uchwały nr 738/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

  I. W planie wydatków na 2018 rok dokonuje się przeniesienia planu wydatków między jednostkami:
-        zmniejszenie w kwocie 10.000 zł (rozdział 85334) wydatków Starostwa Powiatowego,
-        zwiększenie w kwocie 10.000 zł (rozdział 85334) wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
Wydatki przeznaczone są na wypłatę świadczeń dot. aktywizacji zawodowej repatriantów. Zmiany dokonuje się w związku z uchwałą nr LXIII/518/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

  II. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80120 w Liceum Ogólnokształcącym w związku z realizacją projektu ERASMUS+ „Media społecznościowe w edukacji".

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Manuela Zimowska (30/08/2018 13:08:14)
  • publikację informacji: Manuela Zimowska (30/08/2018 13:15:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Manuela Zimowska (30/08/2018 13:14:41)
Lista wiadomości