Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 731/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 731/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                

§ 1. Wyznacza się:
  • Marcina Bednarza - Starostę,
  • Dariusza Tomaszewskiego - Członka Zarządu,
działających w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego, do reprezentowania Powiatu Średzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp.  z o.o., które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz      

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (14/08/2018 13:53:33)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (14/08/2018 13:53:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (14/08/2018 13:53:33)
Lista wiadomości