Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 704/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lipca 2018 r.

Uchwała Nr 704/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 4 lipca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) w związku z uchwałą LIX/483/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:                

§ 1. W związku z wnioskiem Prezesa Zarządu Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. w uchwale nr 646/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwale 650/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „§ 1.3. Okres udzielenia pożyczki - od 8 maja do 31 grudnia 2018 r.".  

2. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie „Spłata pożyczki - bezgotówkowo, w drodze przelewu środków na rachunek bankowy Powiatu Średzkiego wskazany w umowie pożyczki, w terminie do 31 grudnia 2018 r.".              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Starosta
/-/Marcin Bednarz  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (09/07/2018 11:02:52)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (09/07/2018 11:02:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (09/07/2018 11:02:52)
Lista wiadomości