Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 694/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r. poz. 5214


Uchwała Nr 694/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20  czerwca 2018 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.              

Na podstawie art. 211, 212, 236, 237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady  Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 roku, uchwałą nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku, uchwałą nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:  

1. w  planie wydatków budżetu na 2018 rok (§ 2 ust. 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr 694/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 czerwca 2018 roku  

W planie wydatków na 2018 rok dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75020.    

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/07/2018 08:48:31)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/07/2018 08:48:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/07/2018 08:51:33)
Lista wiadomości