Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 650/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 maja 2018 r.

Uchwała Nr 650/2018

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 7 maja 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.   

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z uchwałą LIX/483/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:                

§ 1.
 W uchwale nr 646/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Okres udzielenia pożyczki - od 8 maja do 30 czerwca 2018 r.". 
2. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Pana Dariusza Tomaszewskiego - członka Zarządu Powiatu Średzkiego".  

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (08/05/2018 08:02:13)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (08/05/2018 08:02:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (08/05/2018 08:03:46)
Lista wiadomości