Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 646/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie warunków udzielenia w roku 2018 pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego  Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.  
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z uchwałą LIX/483/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala warunki udzielenia pożyczki dla Spółki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. o.o. w Środzie Wielkopolskiej:
 1. Kwota pożyczki - 4.500.000,00 złotych.
 2. Przeznaczenie pożyczki - na prowadzenie przez Spółkę działalności określonej w Akcie Założycielskim Spółki.
 3. Okres udzielenia pożyczki - od 15 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
 4. Oprocentowanie pożyczki - 6% w skali roku.
 5. Spłata pożyczki - bezgotówkowo, w drodze przelewu środków na rachunek bankowy Powiatu Średzkiego wskazany w umowie pożyczki, w terminie do 30 czerwca 2018 r.
 6. Zabezpieczenie roszczeń Pożyczkodawcy - weksel in blanco.
 
§ 2. Do czynności prawnych związanych z udzieleniem pożyczki wyznacza się:
 1. Pana Marcina Bednarza - Starostę Powiatu Średzkiego,
 2. Pana Piotra Kasprzaka - Wicestarostę Powiatu Średzkiego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (26/04/2018 13:45:35)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (26/04/2018 13:45:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (09/07/2018 11:04:47)
Lista wiadomości