Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 643/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 643/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 

w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
 

Na podstawie § 2 ust. 8 uchwały LIII/381/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:            

§ 1
. Po rozpatrzeniu wniosku przyznaję dotację na zadania związane z rozwojem sportu w 2018 r. Klubowi Sportowemu „POLONIA", sekcja tenisa stołowego Środa Wielkopolska w kwocie 5 500 zł, (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) na zadanie „Zakup dwóch wyczynowych stołów do tenisa stołowego Tibhar Smash 28/RITTG".            

§ 2
. Po rozpatrzeniu wniosku przyznaję dotację na zadania związane z rozwojem sportu w 2018 r. Klubowi Sportowemu „POLONIA", sekcja piłki nożnej Środa Wielkopolska w kwocie 162 000 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na zadanie „Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez Klub Sportowy „Polonia" Środa Wlkp. poprzez osiągnięcia wyższych wyników sportowych oraz podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu sportowego w miesiącu maju i czerwcu 2018 roku".           

§ 3
. Po rozpatrzeniu wniosku przyznaję dotację na zadania związane z rozwojem sportu w 2018 r. Klubowi Sportowemu „POLONIA", sekcja piłki nożnej Środa Wielkopolska w kwocie 170 400 zł, (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) na zadanie „Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez Klub Sportowy „Polonia" Środa Wlkp. dzięki poprawie warunków uprawiania sportu na terenie powiatu średzkiego poprzez grupę bramkarzy Akademii Piłkarskiej KS Polonia Środa Wlkp. w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec 2018 roku".            

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.            

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 643/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 kwietnia 2018 roku    

w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
               

Zgodnie z § 2 ust. 8 Uchwały Nr LIII/381/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego, organem oceniającym i przyznającym dotacje na zadania z zakresu rozwoju sportu jest Zarząd Powiatu Średzkiego.            
W dniu 11.04.2018 r. Klub Sportowy „POLONIA", sekcja tenisa stołowego, Środa Wielkopolska złożył wniosek o przyznanie dotacji na zadanie w zakresie sportu pod nazwą „Zakup dwóch wyczynowych stołów do tenisa stołowego Tibhar Smash 28/RITTG" na kwotę 5 500 zł.            
W dniu 23.04.2018 r. Klub Sportowy „POLONIA", sekcja piłki nożnej, Środa Wielkopolska złożył wniosek o przyznanie dotacji na zadanie w zakresie sportu pod nazwą „Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez Klub Sportowy „Polonia" Środa Wlkp. poprzez osiągnięcia wyższych wyników sportowych oraz podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu sportowego w miesiącu maju i czerwcu 2018 roku" na kwotę 162 000 zł.            
W dniu 23.04.2018 r. Klub Sportowy „POLONIA", sekcja piłki nożnej, Środa Wielkopolska złożył wniosek o przyznanie dotacji na zadanie w zakresie sportu pod nazwą „Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez Klub Sportowy „Polonia" Środa Wlkp. dzięki poprawie warunków uprawiania sportu na terenie powiatu średzkiego poprzez grupę bramkarzy Akademii Piłkarskiej KS Polonia Środa Wlkp. w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec 2018 roku" na kwotę 170 400 zł.            
Wnioski spełniają wymogi formalne, wobec czego zachodzi konieczność podjęcia uchwały w zakresie rozstrzygnięcia kwestii przyznania dotacji.            
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 
    
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (25/04/2018 13:24:34)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (25/04/2018 13:24:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (25/04/2018 13:24:34)
Lista wiadomości