Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 621/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Uchwała Nr 621/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 11 kwietnia 2018 roku


w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                

§ 1
. Wyznacza się:
  • Marcina Bednarza - Starostę
  • Piotra Kasprzaka - Wicestarostę
  • Wiesławę Strugarek - Członka Zarządu Powiatu 
działających w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego, do reprezentowania Powiatu Średzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o., które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.                

§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz 

    
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (12/04/2018 11:17:04)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (12/04/2018 11:17:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (12/04/2018 11:17:04)
Lista wiadomości