Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 11/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Uchwała Nr 10/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 9/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46. Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 6/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 5/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja". Uchwała Nr 4/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na rok 2015.